Certyfikaty


Przedsiębiorstwo EKO-BUD Sp. z o.o. w Żorach realizując politykę ciągłego doskonalenia poziomu organizacyjnego i technicznego realizowanych przez siebie usług oraz mając na uwadze oczekiwania rynkowe i społeczne, rozpoczęło w roku 2006 proces wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Potwierdzeniem skuteczności podjętych działań jest przyznany w dniu 24.04.2007 r. certyfikat na zgodność wdrożonego systemu z normami PN-EN ISO 9001:2001 i PN-N 18001:2004.

Niniejszy certyfikat obejmuje swym zakresem: Wykonawstwo robót górniczych w zakresie drążenia oraz przebudowy i wzmacniania wyrobisk górniczych, a ponadto montażu, demontażu urządzeń transportu urobku i materiałów w wyrobiskach dołowych kopalń. .