Sprzęt

Górnictwo

  • Ładowarka boczno-wysypowa K312LS z wymienną lawetą wiertniczą >> zdjęcia,
  • Urządzenia AR-1 do przesuwania przęseł ze stacją zwrotną przenośnika taśmowego >> zdjęcia,
  • Ładowarka boczno-wysypowa K312LS,
  • Ładowarka boczno-wysypowa DHL1200,
  • Wiertnica Duvas Uni VSU-1e,
  • Górniczy pomost technologiczny typu PTD-P2,
  • Sprężarki śrubowe,
  • Kotwiarki Gopher,
  • Ładowarka zgarniakowa ZPP-1.