Zarząd


Prezes Zarządu

mgr inż. Franciszek Paździor

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor

inż. Tadeusz Gołda

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych i pracowniczych

mgr Michał Misiak