Firma

O spółce

Przedsiębiorstwo EKO-BUD Sp. z o. o. rozpoczęło swoją działalność w roku 2002 świadcząc usługi w branży budowlanej. Pod koniec 2004 roku firma rozpoczęła świadczenie usług dla górnictwa. W roku 2007 rozszerzono działalność o wykonywanie robót brukarskich i ogólnobudowlanych.

Obecnie w firmie zatrudnionych jest ponad 300 pracowników wykonujących głównie roboty górnicze w zakresie drążenia wyrobisk górniczych kamiennych i węglowych przy zastosowaniu kombajnów chodnikowych oraz ładowarki bocznowysypowej, montażu urządzeń transportu urobku i materiałów w wyrobiskach dołowych kopalń. Aktualnie prace te wykonujemy w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. .

W naszych działaniach uwzględniamy oczekiwania społeczne zatrudniając pracowników młodych na wszystkich szczeblach organizacji, stwarzając im jednocześnie możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Klientów staramy się pozyskać wykazując w naszych działaniach firmę funkcjonalnie zorganizowaną, efektywnie zarządzaną i wiarygodną dla partnerów zarówno pod wzglądem technicznym jak i finansowym.

Przedsiębiorstwo posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością i bhp, którego funkcjonalność została potwierdzona dnia 24.04.2007r. uzyskaniem Certyfikatu zgodności z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2001 i PN-N 18001:2004.

Priorytetem działań Przedsiębiorstwa EKO-BUD jest zadowolenie klienta uzyskiwane poprzez ciągłe podwyższanie jakości wykonywanych usług, zachowanie wymaganych terminów oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich działaniach.

Nasza firma EKO-BUD Sp. z o.o. jest otwarta na potrzeby społeczności lokalnej. W firmie nie brakuje dyplomów czy podziękowań za okazaną pomoc i finansowe wsparcie ze strony klubów sportowych, szkół, przedszkoli i kościołów.

Zarząd

Prezes Zarządu

mgr inż. Franciszek Paździor

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor

inż. Tadeusz Gołda

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych i pracowniczych

mgr Michał Misiak

Sprzęt

Górnictwo

 • Ładowarka boczno-wysypowa K312LS z wymienną lawetą wiertniczą >> zdjęcia,
 • Urządzenia AR-1 do przesuwania przęseł ze stacją zwrotną przenośnika taśmowego >> zdjęcia,
 • Ładowarka bocznie sypišca DHL 1200,
 • Wiertnica VSU-1e,
 • Sprężarki śrubowe,
 • Kotwiarki Gopher,
 • Ładowarka zgarniakowa ZPP-1.
 • Dane handlowe


  Przedsiębiorstwo EKO-BUD Sp. z o.o.
  ul. Węglowa 5
  44-245 Żory
  Kapitał zakładowy: 700.000,00 zł
  NIP: 651-15-99-455
  REGON: 277870611
  KRS Gliwice: 0000129062
  Konto bankowe: 97 1020 2472 0000 6702 0160 0360