Zrealizowane projekty

Górnictwo

Nasza firma od 2004 roku wykonywała roboty górnicze dla kopalń należących do następujących spółek górniczych >> galeria:

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KWK CHWAŁOWICE
 • drążenie wyrobisk kamiennych i węglowych oraz wykonywanie skrzyżowań wraz z kompleksową obsługą, konserwacją, naprawą i kontrolą urządzeń służących do urabiania, wybierania odstawy urobku i transportu materiałów,
 • przebudowa oraz wzmacnianie wyrobisk górniczych,
 • likwidacja ścian,
 • roboty związane z montażem tras oraz napędów kolejek spągowych różnych typów,
 • roboty związane z montażem tras oraz napędów prznośników taśmowych różnych typów,
 • roboty związane z wykonaniem transportów kabli oraz prac związanych z przełączeniami na sieci 6kV KWK Chwałowice,
 • KWK MARCEL
 • drążenie wyrobisk kamiennych i węglowych oraz wykonywanie skrzyżowań wraz z kompleksową obsługą, konserwacją, naprawą i kontrolą urządzeń służących do urabiania, wybierania odstawy urobku i transportu materiałów,
 • montaż rurociągów,
 • przebudowa wyrobisk górniczych.
 • JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.

  KWK KRUPIŃSKI
 • drążenie wyrobisk kamiennych i węglowych oraz wykonywanie skrzyżowań wraz z kompleksową obsługą, konserwacją, naprawą i kontrolą urządzeń służących do urabiania, wybierania odstawy urobku i transportu materiałów,
 • roboty związane z komleksową obsługą, konserwacją, naprawą i kontrolą urządzeń odstawy głównej,
 • roboty związane ze wzmacnianiem obudowy poprzez przykatwianie odrzwi do górotworu kotwami strunowymi,
 • KWK JAS-MOS
 • drążenie wyrobisk kamiennych i węglowych oraz wykonywanie skrzyżowań wraz z kompleksową obsługą, konserwacją, naprawą i kontrolą urządzeń służących do urabiania, wybierania odstawy urobku i transportu materiałów,
 • roboty związane z pobierką spągu wraz z przebudową torów,
 • przebudowa wyrobisk górniczych,
 • roboty związane ze wzmacnianiem obudowy wyrobisk dołowych poprzez zabudowę międzyodrzwi,